Odluka o izboru nezavisnih procjenjivača za 2022. godinu

15 apr 2022

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organzacijama, na osnovu člana 30 stav 3 i 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 32/18), donosi

O D L U K U

O izboru nezavisnih procjenjivača

1. Za nezavisnog procjenjivača za bodovanje projekata nevladinih organizacija za 2022. godinu u Opštini Tivat određuju se:

         Goran Đurović

         Maja Subotić Medenica

2. Zadatak nezavisnih procjenjivača je ocijenjivanje projekata, shodno kriterijumima propisanih članom 27 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama,

3. Sačinjavanje liste bodovanih projekata

4. Dostavljanje liste projekata Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organzacijama

5. Naknada za rad nezavisnog procjenjivača biće precizirana posebnim rješenjem.

Obrazloženje

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organzacijama, raspisala je Javni poziv za izbor nezavisnih procjenjivača za 2022.godinu, broj 04-056/22-64 dana 28.03.2022.godinu.

Na osnovu pristiglih prijava o izboru  nezavisnih procjenjivača na osnovu gore navedenog javnog poziva, sačinjena je Lista nezavisnih procjenjivača za 2022.godinu, broj 04-056/22-64/ 7 od 15.04.2022.godine.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organzacijama na sjednici održanoj 14.04.2022. godine, o kojoj je sačinjen zapisnik broj 04-056/22-79 od 15.04.2022. godine, razmotrila  je sve prijave i izabrala dva kandidata. Analiza dostavljenih prijava obuhvaćena je izvještajem broj 04-056/22-64/6 od 15.04.2022.godine.

Cijeneći iskustvo u pisanju, sprovođenju i ocjenjivanju projekata u oblastima od javnog interesa, koje su utvrđene kao prioritetne za 2022. godinu u opštini Tivat, odabrani kandidati su Goran Đurović i Maja Medenica Subotić.

Shodno članu 27 odluke zadatak nezavisnih procjenjivača je ocijenjivanje projekata, na osnovu kriterijuma:

  • doprinos prijavljenog projekta ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
  • kvalitet prijavljenog projekta;
  • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat;
  • transparentnost rada nevladine organizacije,

što je navedeno u stavu II dispozitiva rješenja.

Nezavisni procjenjivači su shodno navedenom u stavu III dispozitiva dužni sačiniti listu bodovanih projekata, kao i da istu dostave Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organzacijama, kako je i navedeno stavom IV dispozitiva rješenja.

Stavom III navedenog rješenja precizirano je da će naknada za rad nezavisnih pročjenjivača biti precizirana posebnim rješenjem.

Način rada nezavisnih procjenjivača bliže je određen Pravilnikom o radu nezavisnih procjenjivača.

Odluka o izboru nezavisnih procjenjivača biće objavljena na internet portalu Opštine Tivat.

Odluka o izboru nezavisnih procjenjivaca - dalje

Lista nezavisnih procjenjivača - dalje