Postovi sa tagom: Sekretarijat za društvene djelatnosti

Odluka o dodjeli stipendija za studijsku 2022/23. godinu

14 nov 2022

Na osnovu člana 72, stav 1 tačka 16 Statuta opštine Tivat (“Službeni list CG” – opštinski propisi”, br. 24/18 i 09/20), člana 10 Odluke o stipendiranju studenata (“Službeni list CG – opštinski propisi”, br.10/12, 03/13, 35/15, 19/19, 033/22) i Liste kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija 2022/23. godinu, br. 04-609/22-175/64 od 02.11.2022. godine, na predlog Komisije za dodjelu stipendije, donosim ODLUKU o dodjeli stipendija za studijsku 2022/23. godinu – detaljnije

Odluka o dodjeli studentskih nagrada za studijsku 2022/23. godinu

14 nov 2022

Na osnovu člana 72, stav 1 tačka 16 Statuta opštine Tivat (“Službeni list CG” – opštinski propisi”, br. 24118 i 09/20), člana 10 Odluke o nagrađivanju učenika i studenata (“Službeni list CG – opštinski propisi”, br.048/17, 025/22) i Liste kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu studentske nagrade 2022/23. godinu, br. 04-609/22-205/5 od 02.11.2022. godine, na predlog Komisije za dodjelu stipendije, donosim ODLUKU o dodjeli studentskih nagrada za studijsku 2022/23. godinu – detaljnije

Lista studenata koji ispunja vaju uslove za dodjelu studentskih nag rada za studijsku 2022/23. godinu

04 nov 2022

Na osnovu člana  9 Odluke o nagrađivanju učenika i studenata (“SI. list  Crne Gore – opštinski propisi”, br. 048/17, 025/22), Kornisija  za dodjelu studentskih nagrada objavljuje Listu studenata koji  ispunjavaju uslove za dodjelu  studentskih  nagrada za studijsku 2022/23. godinu – detaljnije

Lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2022/23. godinu

03 nov 2022

Na osnovu člana 9 Odluke o stipendiranju studenata (“SL List Crne Gore – opštinski propisi”, br. 10112, 03/13, 35/15 i 19/19, 033/22), Komisija za dodjelu stipendija objavljuje Listu studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2022/23. godinu – detaljnije

Ustanove Grada