• Crnogorski

Postovi sa tagom: Sekretarijat za društvene djelatnosti

Potpisani ugovori sa NVO od posebnog značaja

14 maj 2021

Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i predstavnici tri nevladine organizacije sa posebnim statusom u Tivtu, potpisali su juče ugovore ukupne vrijednosti 12.400€, kojim se definiše finansiranje aktivnosti ovih organizacija od strane lokalne uprave. Shodno Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, 40% od ukupnih sredstava namijenjenih NVO sektoru (a ona za ovu godinu iznose 31.000€), usmjereno je na rad KUD „Boka“, Glazbeno prosvjetnog društva Tivat i Bokeljske mornarice 809 – podružnice Tivat.

Korona-kriza odrazila se na sve segmente života, a ponajviše na finansije. To je razlog smanjenju budžeta za podršku NVO sektoru u odnosu na prošlu godinu. Međutim jasno je da je vaš rad od izuzetnog značaja za Tivat, njegov kulturni i zabavni život, da je nemjerljiv vaš doprinos našem kulturnom i istorijskom naljeđu. Zato će vam Opština Tivat biti partner i podrška“ – rekao je predsjednik opštine Komnenović, pozivajući predstavnike ovih NVO da sve probleme, ukoliko ih ima rješavaju u partnerskom odnosu. Komnenović je izrazio nadu da će naredna godina donijeti i značajniju finansijsku podršku radu svih NVO.

Prisutne je pozdravila i sekretarka za društvene djelatnosti Borka Mršulja koja je zahvalila predstavnicima NVO na razumijevanju i dosadašnjoj saradnji, naglašavajući da se u ovoj situaciji kada Opština raspolaže ograničenim finansijskim sredstvima pronašlo kompromisno rješenje. Ona je kazala da je Sekretarijat tu kao važan vid podrške za brojne aktiovnosti kada su u pitanju nevladine organizacije.

Iz tivatske podružnice Bokeljske mornarice podsjetili su da pregovaranje za ulazak najstarijeg pomorskog udruženja pod okrilje UNESCO-a traje i da se sprovode dodatne aktivnosti na ovom planu. Marjan Ribica potpisao je u ime ove NVO ugovor sa Opštinom Tivat u iznosu od 1.000€.

Boris Lanceroti u ime GPD Tivat potpisao je ugovor o finansijskoj podršci u iznosu od 6.780€. On je predsjednika opštine i sekretarku upoznao sa svim izazovima rada Glazbenog društva i sugerisao da bi procenat izdvajanja za NVO sektor trebalo da bude veći, imajući u vidu specifičnost i značaj rada po kulturu i uopšte društveni život Tivta.

Vidak Božović iz KUD „Boka“ najavio je proslavu 45 godina postojanja KUD-a za narednu godinu, i u sklopu ovog jubileja projekat „Lastovske svadbe“ u interpretaciji članova „Boke“.  Po njegovim riječima KUD broji 150 aktivnih članova svih uzrasta, a Opština u 2021. godini njihov je rad podržala sa 4.620€.

Otvoren likovni konkurs “Zajedrimo zajedno”

11 maj 2021

Opština Tivat raspisala je likovni konkurs “Zajedrimo zajedno”, u saradnji sa JK “Delfin” i tivatskim osnovnim školama: OŠ “Drago Milović”, OŠ “Branko Brinić” i međunarodnom Knightsbridge školom /Knightsbridge School International Monetengro/.

Pravo učešća imaju učenici pomenutih škola, uzrasta od I do IX razreda, a škole će radove dostaviti Sekretarijatu za društvene djelatnosti zaključno sa 28.05.2021. Najuspješniji radovi u posebnim uzrasnim kategorijama biće nagrađeni.

Ova aktivnost organizovana je na osnovu Memoranduma o saradnji koji su potpisale Opština Tivat, Turistička organizacija Tivat i JK “Delfin” iz Tivta, a povodom obilježavanja 70. godina postojanja ovog jedriličarskog kluba.

LIKOVNI KONKURS – PDF

Opština Tivat, TO Tivat i JK „Delfin“ potpisali Memorandum o saradnji

11 maj 2021

Opština Tivat, Turistička organizacija Tivat i Jedriličarski klub „Delfin“ iz Tivta potpisali su Memorandum o saradnji, kojim se definiše saradnja na realizaciji i promociji aktivnosti jedriličarskog kluba koji ove godine obilježava svoj 70. rođendan.

Lokalna uprava i TO Tivat prepoznale su značaj brojnih realizovani i planiranih aktivnosti ove sportske organizacije, koje su u saglasju sa strateškim ciljevima Opštine Tivat i Turističke organizacije Tivat, i to u  u oblastima obrazovanja, sporta, rada sa djecom, očuvanja lokalne kulture i tradicije, razvoja sportskog i aktivnog turizma, promocije održivog razvoja… Saradnja će za cilj imati afirmaciju svega već pomenutog uključujući i pružanje podrške JK „Delfin“ u organizaciji Evropskog prvenstva za klasu Laser do 21 godine, koje će se održati od 9. do 16. juna i Europa Cup-a planiranog od 7. do 10. oktobra ove godine.

JK Delfin je čuvar višedecenijske tradicije jedrenja u Tivtu i neko ko na vrlo uspješan način popularizuje tradiciju ovog sporta. Isto tako ovaj klub uspio je Evropsko prvenstvo dovesti u Tivat i time svoj grad postaviti u epicentar sportskog jedrenja na međunarodnom nivou, što Opština prepoznaje kao značajno i vrijedno svake podrške“ – rekla je sekretarka za društvene djelatnosti u Opštini Tivat, Borka Mršulja.

Opština Tivat će u skladu sa Odlukom o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija  za 2021, finansirati rad kluba u iznosu od 39.000 eura. U ovaj iznos uračunati su i troškovi organizacije već pomenutog Evropskog prvenstva. Takođe Opština Tivat pružiće promotivnu podršku aktivnostima kluba, te podržati realizaciju i drugih aktivnosti u povodu „Delfinovog“ 70. rođendana.  Opština Tivat je 10. maja raspisala likovni konkurs na temu jedrenja „Zajedrimo zajedno“, u saradnji sa tivatskim osnovnim školama.

Prepoznajući značaj aktivnosti „Delfina“ kada je u pitanju pozicioniranje Tivta kao „zelene destinacije“ orjentisane ka sportskom i aktivnom turizmu, Turistička organizacija Tivat takođe će pružiti potrebnu podršku „Delfinu“, u godini njegovog jubileja.

Održan okrugli sto na temu osnaživanja mladih u sferi poslovanja

06 maj 2021

Okrugli sto na temu „Udruženim snagama do kreiranja ključnih kompetencija mladih“ održan je u prostorijama Opštine Tivat, u organizaciji NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ i NVO „Cazas“, a uz podršku opštinskog Sekretarijata za društvene djelatnosti. U radu okruglog stola učestvovali su tivatski srednjoškolci: mladi iz Srednje mješovite škole „Mladost“, srednje Muzičke škole Tivat i međunarodne „Knightsbridge“ škole, ali i predstavnici privrednog sektora, a među njima rukovoditeljka sektora za ljudske resurse hotela Regent Porto Montenegro, Žana Zeković.

Učesnike je u ime domaćina pozdravila sekretarka za društvene djelatnosti Borka Mršulja, naglasivši da je tema okruglog stola u skladu sa Lokalnim akcionim planom za mlade i da ova aktivnost doprinosi stvaranju spone između mladih ljudi i realnog poslovnog okruženja. Nakon pozdravne riječi Jugoslava Radovića izvršnog direktora NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ predstavljeni su nalazi istraživanja „Esencijalne vještine – od neformalnog obrazovanja do radnog mjesta“.

Uslijedio je radni dio sastanka na kojem je pokrenuta diskusija, a samo neki od zaključaka su: Činjenica da poslodavci ne prepoznaju dovoljan stepen motivacije za rad kod mladih; Da mladi nisu u dovoljnoj mjeri informisani o načinima sticanja neformalnog obrazovanja kroz volonterizam i proaktivno djelovanje. Opština Tivat će u narednom periodu osnovati Savjet za mlade i na taj način direktno ih uključiti u kreiranje programa u skladu sa njihovim stvarnim potrebama.

Ovaj događaj dio je projekta „Osnaživanje mladih za savremeno poslovanje“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Vlade Crne Gore.

Ustanove Grada