Postovi sa tagom: Sekretarijat za društvene djelatnosti

Potpisani ugovori sa NVO od posebnog značaja

17 maj 2022

Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i predstavnici tri nevladine organizacije sa posebnim statusom u Tivtu, danas su potpisali ugovore o finansiranju aktivnosti ovih organizacija od strane lokalne uprave za 2022. godinu. Prema Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, od ukupnih sredstava namijenjenih NVO sektoru – koja su ove godine projektovana na maksimalan iznos od 58.000€, 40% opredijeljeno je za rad KUD „Boka“, Glazbeno prosvjetnog društva Tivat i Bokeljske mornarice 809 – podružnice Tivat. Ukupna vrijednost ovih ugovora je 23.200€.

Predsjednik opštine Komnenović izrazio je zahvalnost organizacijama za njihov rad i doprinos istorijskom i kulturnom nasljeđu grada. „Opština Tivat otvorena je za svaki vid saradnje i podrške. Mi želimo da rad i aktivnosti organizacija sa posebnim statusom, pomognemo i podignemo na zadovoljavajući nivo. Segment kulture, silom zdravstvenih i finansijskih prilika, bio je posebno pogođen i zapostavljen u toku prethodne dvije godine. Situacija je sada znatno drugačija i u mogućnosti smo da djelujemo u punom kapacitetu na tom polju” poručio je Komnenović. On je kazao da je kultura od strateškog značaja i dodao da će napori u narednom periodu biti uloženi da se, pored izdvajanja iz budžetskih sredstava, razvoj kulture u opštini podrži i dodatno unaprijedi sponzorstvima.

Sekretarka za društvene djelatnosti Borka Mršulja pozdravila je prisutne i naglasila da je ove godine iskorišćen zakonski maksimum i povećan koeficijent za raspodjelu sredstava, čime su uvažene sugestije od prošle godine, te da su tivatske nevladine organizacije, pored budžeta Opštine, u 2022. mogle da računaju i na značajna sredstva iz ReLOaD2 projekta, koji je najvećim dijelom finansiran od strane UNDP. Kazala je da je namjera Opštine ove godine da kroz tradicionalni projekat „Karavan kroz kulturnu baštinu“ koji Sekretarijat za društvene djelatnosti organizuje svakog novembra, školskim generacijama približi rad i tako doprinese očuvanju i jačanju ove tri organizacije.

Boris Lanceroti u ime GPD Tivat potpisao je ugovor o finansijskoj podršci u iznosu od 11.030€. On je zahvalio nadležnom Sekretarijatu na solidarnom pristupu i ukazanom razumijevanju za potrebe i izazove rada Glazbenog društva, a sugerisao je da bi u svoje kalendare dešavanja strateški investitori trebali uključiti i organizacije sa posebnim statusom, te na taj način doprinijeti razvoju kulturnog života sredine čiji su sastavni dio.

Ugovor sa Opštinom Tivat u ime tivatske podružnice Bokeljske mornarice potpisao je Marjan Ribica, u iznosu od 5.050€. On je istakao zadovoljstvo zbog značajno većeg iznosa koji je ove godine izdvojen za rad te organizacije i podsjetio na velike događaje koji su obilježili prethodni period – upis Mornarice na listu UNESCO-a i obilježavanje jubilarnih 50 godina rada tivatske podružnice.

Vidak Božović iz KUD „Boka“ zahvalio je na kontinuiranoj podršci Opštine i naveo da je značajno što je Sekretarijat za društvene djelatnosti uveo kao praksu konsultacije sa organizacijama. On je istakao da ta NVO ove godine proslavlja veliki jubilej, 45 godina svog postojanja i tim povodom najavio bogat plan aktivnosti. Opština Tivat u 2022. godini rad KUD „Boka“ je podržala sa 7.120€.

Nagrađeni sportisti na prijemu kod predsjednika opštine

07 maj 2022

Predsjednik opštine Željko Komnenović danas je u kabinetu upriličio prijem za tivatske sportiste koji su odlukom Sekcije sportskih novinara i Radio Tivta, odabrani za najbolje u 2021. godini.

Bućar Gracija Stjepčević najbolji je sportista Tivta, Kik boks klub “Rebel” najbolji sportski klub, dok je za najperspektivnijeg mladog sportistu do 14 godina izabran kik bokser Nemanja Radnjić. Tradicionalnom izboru koji Radio Tivat organizuje 25. put za redom, Opština Tivat se priključila ove godine i za dodjeljena sportska priznanja uvela vrijedne novčane nagrade.

„Posebno je zadovoljstvo čuti da naša djeca i mladi postižu izuzetne rezultate i uspjehe, jer ste vi budućnost sporta u Tivtu i najbolja reklama za naš grad. Opština Tivat posebno će nastojati da njeguje i pruži podršku omladinskom sportu, kao i manifestacijama koje promovišu sport i zdrave stilove života“ poručio je predsjednik opštine Komnenović.

Svečanom prijemu prisustvovali su direktorica Radio Tivta Tamara Vučinović i predstavnici Sekcije sportskih novinara, Predrag Usanović i Damir Nesimi, koji su kazali da je izbor najboljih bio težak zadatak, ali da to samo potvrđuje da tivatski sport ide uzlaznom putanjom. Nagrađeni sportisti zahvalili su predstavnicima lokalne uprave i medija na ukazanom priznanju za rad i trud i najavili planove za učešće u brojnim sportskim dešavanjima.

Sekretarka za društvene djelatnosti u Opštini Tivat Borka Mršulja istakla je da je iskrena želja Opštine da izađe u susret i unaprijedi saradnju sa svim sportskim organizacijama u Tivtu. Predstavnike sekcije sportskih novinara ovom prilikom pozvala je da se prijave na konkurs za odabir članova Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama, koji je u toku, i tako daju dodatni doprinos u odlukama koje se tiču razvoja sporta u gradu.

KLASTER COASTAL MATES – OPŠTINE KOTOR, TIVAT, HERCEG NOVI I BUDVA KONKURS ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (RELOAD2)

04 maj 2022

Lista projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja

Nakon isteka roka za prijavu na  ReLOaD Konkurs u Klasteru Coastal Mates (opštine Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi) i administrativne provjere izvršene od strane ReLOaD Komisije, koja se sastala 28-29. aprila 2022. godine, sastavljena je lista organizacija i projekata kojima nedostaje dio projektne dokumentacije ili nijesu usaglašeni sa osnovnim ReLOaD principima i pravilima i po mišljenju Komisije time neće ući u dalje razmatranje za dodijelu sredstava, kako je to pojašnjeno u Smjernicama za aplikante (stranice 10 i 11 – za NVO i stranice 9 i 10 – za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih). Lista je objavljena na veb sajtovima lokalnih samouprava Budva www.budva.me, Herceg Novi www.hercegnovi.me, Kotor www.kotor.me  i Tivat www.opstinativat.me dana 04.05.2022. godine.

Navedene organizacije su dužne da dostave nedostajuću dokumentaciju, u skladu sa komentarima i sugestijama Komisije (tabela ispod), najkasnije do 10. maja 2022. godine, do 15:00 časova. Nedostajuća dokumentacija se dostavlja opštinama (na iste adrese) kojima je dostavljena projektna prijava. U slučaju neotklanjanja nedostataka prijave u ovom roku, podnosilac prijave dobiće pisano obavještenje o odbijanju prijave, u roku od 30 dana od datuma isteka roka Konkursa. U slučajevima kada se prilikom administrativne provjere primijeti i bilo koji razlog za diskvalifikaciju projekta, naveden u Smjernicama, nakon iste će se objaviti i spisak diskvalifikovanih projekata, tj. onih projektnih prijava koje neće biti dalje razmatrane.

LISTA PROJEKATA – PDF

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama za 2022. godinu

29 apr 2022

Na osnovu čl. 10 i 11 Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 18/22), predsjednik opštine Tivat objavljuje : JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za  članove  Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama za 2022. godinu

Pozivaju se sportske organizacije sa sjedištem u Tivtu, istaknuti sportisti, sportski radnici i sportski novinari sa prijavljenim prbivalištem u opštini Tivat da predlože svoje kandidate za članove Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama za 2022. godinu (u daljem tekstu: Komisija), i to:

  1. za predstavnika iz kategorije sportskih novinara ( jedan predstavnik)
  2. za predstavnike iz kategorije sportskih organizacija, koje nemaju svog predstavnika u Savjetu za sport ( dva predstavnika)
  3. za predstavnika iz kategorije bućarskog sporta ( jedan predstavnik) .

Mandat Komisije je dvije godine.

Zadatak Komisije je da izvrši uvid u prijave podnešene na Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, izvrši procjenu programa i predloži iznose i  utvrdi predlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, u skladu sa kriterijumima navedenim u članu 9 Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta.

Prijava na ovaj Javni poziv treba da sadrži:

  • – ime i prezime predloženog kandidata sa kratkom biografijom i podacima o stručnoj spremi i radnom iskustvu
  • – uvjerenje o prebivalištu predloženog kandidata
  • – pisanu saglasnost predloženog kandidata o prihvatanju kandidature
  • – rješenje o registraciji sportske organizacije koja predlaže kandidata
  • – uvjerenje o prebivalištu za predlagače iz reda sportista, sportskih radnika i sportskih novinara
  • – dokaz kojim se potvrđuje status sportiste, sportskog radnika i sportskog novinara, kao predlagača.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom iz ovog poziva dostavlja se u zatvorenoj koverti,  neposredno na Građanskom birou Opštine Tivat ili putem pošte, na adresu: Opština Tivat, Služba predsjednika, Trg magnolija 1,  85320  Tivat,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (zaključno sa 16.05.2022. godine)

Javni poziv se objavljuje na internet portalu Opštine Tivat www.opstinativat.me, na oglasnoj tabli Opštine Tivat, i na lokalnom javnom emiteru „Radio Tivat“.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 08 do 15h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16A)  i na telefon:  (032) 661- 359.

                                                                                                           Predsjednik

Željko Komnenović

Ustanove Grada