Postovi sa tagom: Sekretarijat za društvene djelatnosti

Javna rasprava o nacrtu Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta

06 dec 2021

Javna rasprava o nacrtu Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta (u daljem tekstu: nacrt Odluke) će trajati 15 dana i održaće se u periodu od  06.12.2021. godine zaključno sa 20.12.2021. godine.

Javna rasprava biće održana po slijedećem planu :

  1. Sa organima lokalne uprave i javnim službama – 08.12.2021. god., sa početkom  u 13 h, u sali za sastanke 15C na drugom spratu zgrade Opštine Tivat;
  2. Sa sportskim organizacijama, nevladinim organizacijama i drugim pravnim licima kojima je statutom utvrđeno bavljenje sportskom djelatnošću – 10.12.2021. god., sa početkom u 9 h, u sali za sastanke 15 C na drugom spratu zgrade Opštine Tivat;
  3. Sa skupštinskim tijelom – Odborom za društvene djelatnosti – 15.12.2021. god., sa početkom u 9 h, u sali za sastanke 15 C na prvom spratu zgrade Opštine Tivat;
  4. Centralna javna rasprava održaće se 20.12.2021. god., sa početkom u 17 h, u multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Sekretarijat za društvene djelatnosti će preko sredstava javnog informisanja  uputiti poziv svim zainteresovanim subjektima da svojim učešćem doprinesu kvalitetnoj izradi Odluke.

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u nacrt Odluke biće dostupan svakog radnog dana od 08-11 h u zgradi Opštine Tivat – Sekretarijat za društvene djelatnosti (II sprat, kancelarija 16 A) i na internet sajtu www.opstinativat.me

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi, izvrše uvid u nacrt Odluke, daju svoje primjedbe, predloge i sugestije.

Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti      za vrijeme trajanja javne rasprave neposredno u kancelariji Sekretarijata za društvene djelatnosti, na Građanskom birou, elektronskim putem na e-mail adresu drustvenedjelatnosti@opstinativat.me, ili putem pošte, na adresu Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija br.1.

Sekretarijat za društvene djelatnosti će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije i sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

Program javne rasprave – PDF

Nacrt Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta – PDF

Odluka o pristupanju izradi nacrta Odluke o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava za finansiranje sporta – PDF

Najava radionice “Sloboda za žene!”

03 dec 2021

Sekretarijat za društvene djelatnosti u saradnji sa NVO “ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje” iz Kotora, organizuje edukativnu radionicu pod nazivom “Sloboda za žene!”. Radionica će biti održana u ponedeljak, 6. decembra, u multimedijalnoj sali Opštine Tivat, sa početkom u 19.00 h, a vodiće je aktivistkinja Ljupka Kovačević. Cilj ove radionice je podizanje svijesti o ženskom aktivizmu u svjetlu trenutnih društvenih dešavanja i ukazivanje na porast porodičnog nasilja i nasilja nad ženama. Radionica je otvorena za javnost, a broj mjesta je ograničen u skladu sa trenutnim epidemiološkim mjerama. Ova aktivnost se implementira u okviru “Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti 2018-2022 u opštini Tivat”.

Odluka o dodjeli stipendija za studijsku 2021/22. godinu

03 dec 2021

Na osnovu člana 72, stav 1 tačka 16 Statuta opštine Tivat („Službeni list CG” – opštinski propisi“, br. 24/18 i 09/20), člana 10 Odluke o stipendiranju studenata („Službeni list CG – opštinski propisi“,  br. 10/12, 03/13, 35/15 i 19/19) i Liste kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2021/22. godinu, br. 04-609/20-257/66 od 19.11.2021. godine, na prijedlog Komisije za dodjelu stipendije, donosim ODLUKU o dodjeli stipendija za studijsku 2021/22. godinu – detaljnije

Najava – Obilježavanje Međunarodnog dana volontera

03 dec 2021

Sekretarijat za društvene djelatnosti i Omladinski tim Tivat u ponedjeljak, 6. decembra obilježavaju Međunarodni dan volontera, a centralni dio aktivnosti biće posvećen prezentaciji novog projekta za mlade “Deal4EU”. Cilj ovog projekta je podizanje svijesti o ekološkim i klimatskim pitanjima, širenje znanja o ulozi građana Evrope u strategiji „Evropskog zelenog sporazuma“ (Green Deal), kao i dobrobit i zaštita zdravlja građana od rizika i uticaja povezanih s okolinom.

Prezentacija je namjenjena za sve zainteresovane mlade, a održaće se u multimedijalnoj sali Opštine Tivat, sa početkom u 13 časova.

Ustanove Grada