ANKETA O POTREBAMA GRADJANA TIVTA U OBLASTI SPORTA

21 aug 2015

Pozivamo zainteresovane gradjane da učestvuju u Anketi koja je kreirana sa ciljem prikupljanja neophodnih podataka o potrebama u oblasti sporta.
Anketa će se koristiti za izradu opštinskog Programa razvoja sporta te vas molimo da i na ovaj način uzmete aktivno učešće i iznesete svoje mišljenje.
Unaprijed se zahvaljujemo na uloženom vremenu i trudu.

Radna grupa za izradu opštinskog Programa razvoja sporta

ANKETA - dalje

Popunjeni upitnik poslati na email  drustvene.djelatnosti@opstinativat.com