Izgradnja dionice puta od Solila do raskrsnice za Pržno

19 aug 2015

Obavješenje o donošenju rješenja - dalje

Rješenje o saglasnosti na elaborat - dalje

Izvještaj sa javne rasprave - dalje


Obavještenje - dalje

Elaborat o procjeni uticaja - dalje