Balkanski forum o pejzažu – Izazovi u implementaciji evropskih i međunarodnih standarda u oblasti zaštite i upravljanja pejzaža

04 okt 2013
Prvi Balkanski forum o pejzažu – Izazovi u implementaciji evropskih i međunarodnih standarda u oblasti zaštite i upravljanja pejzaža održan je danas u multimedijalnoj Sali Opštine Tivat. Organizatori foruma su CIVILSCAPE – Evropske mreže nevladinih organizacija i implementatori projekta „Baština-Pokretač razvoja“, koji se sprovodi u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora, finansiranog od strane Evropske unije.
U ime Opštine Tivat, domaćina skupa, prisutne je pozdravila glavna administratorka Jovanka Laličić, ističući ponos što je baš Tivat dobio priliku ugostiti prvi Balkanski forum o pejzažu. Njeno zadovoljstvo, u ime CIVILSCAPE-a, podijelio je direktor Mreže, Dirk Gotzman (Gocman).
 U ime vodećeg partnera sa hrvatske strane na projektu “Baština-Pokretač razvoja”, obratila se Marina Oreb, direktorica Zavoda za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije, koja je naglasila:
“Cilj Balkanskog foruma je i cilj našeg projekta- a to je da se omogući dijalog između regionalnih i nacionalnih vlasti, gradova i opština, ustanova i kompanija, nevladninih organizacija, kao i vlasnika zemljišta i javnosti, kako u našoj zemlji, tako i u prekograničnom području. Važno nam je da poruke sa ovog foruma prenesemo i u našu sredinu, jer pod pritiscima različitih interesnih skupina, lokalne vlasti, a i nacionalne, se ne snalaze i potrebno ih je uputiti i savjetovati u tom smjeru.”

Evropsku konvenciju o predjelu predstavila je Maguelonne Dejant-Pons (Magulon Dežan-Pon), izvršna sekretarka Evropske konvencije o predjelu Savjeta Evrope. Ovaj dokument pokazuje kako obezbijediti sadržanije životno okruženje, u kojem se upravljanje pejzažom i njegovim raznolikostima vrši na održiv način. Evropska konvencija o predjelu naglašava društveni značaj regiona, i ističe koliko je važno da ljudi aktivno učestvuju u sagledavanju vrijednosti pejzaža i njegovom upravljanju. Pored Evropske konvencije o predjelu, na konferenciji bilo riječi i o razumijevanju pejzaža kao prirodno-kulturološko-sociološke kategorije, gdje je od izuzetnog značaja, kada je u pitanju zaštita, upravljanje i planiranje, upravo uključivanje stanovništva u procese planiranja i odlučivanja, istakao je direktor CIVILSCAPE mreže, Dirk Gotzman (Gocman). Okvirnu konvenciju Savjeta Evrope o vrijednosti kulturne baštine za društvo- Faro konvencije, te napore koji se preduzimaju u Crnoj Gori od ratifikacije konvencije 2011.godine, predstavila je Milena Filipović iz Sekretarijata Radne grupe za kulturu i društvo Savjeta za regionalnu saradnju, čije je sjedište na Cetinju, a koji funkcioniše na nivou 13 zemalja Jugoistočne Evrope. Osnovna svrha ovih konvencija je jačanje i promocija politika za očuvanje i unapređenje evropske baštine, sa fokusom na činjenicu da baština treba biti shvaćena ne samo kao objekat, već i kao akcija koja može biti pokretač razvoja pojedinih regija. Baština čini osnovu na kojoj se temelji izgradnja i identitet pejzaža i zbog toga joj treba posvetiti pažnju prilikom izrade planova održivog upravljanja. Aleksandra Kapetanović iz kotorskog Expeditia, partnera na projektu “Baština” naglasila je da je naša zemlja jedna od rijektih koja je prepoznala značaj Faro konvencija i nakon ratifikacija krenula u njihovu implementaciju na nacionalnom nivou. Faro konvencije do sada je ratifikovalo 15 zemalja Evrope.

Evropsku povelju o urbanizmu Evropskog savjeta prostornih planera, u kontekstu planiranja pejzaža, predstavio je njegov počasni predsjednik, Luc-Emile Bouche-Florin (Luk Emil Buš Florin). Nove tendencije u promišljanju prostornog planiranja su što veće uključivanje stanovništva o čijem životnom prostoru je riječ. Iskustvo Španije, kada je upravljanje pejzažom u pitanju, predstavio je Pere Sala i Marti, koordinator Observatorija za pejzaž Katalonije. Završni dio foruma bio je rezervisan za predstavljanje projekta “Baština-Pokretač razvoja”, sa fokusom na izazove u implementaciji europskih standarda u prekograničnom području Hrvatske i Crne Gore, što su izazovi sa kojima se susreće i ostatak regiona. Balkanski forum o pejzažu završava se obilaskom sela Gornja Lastva, koje se nalazi na području Vrmca, jednom od pilot područja projekta „Baština-Pokretač razvoja“.

KABINET PREDSJEDNIKA

post slika