XIII sastanak radionica Savjeta Evrope za implementaciju Evropske konvencije o predjelima

04 okt 2013

U organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, u saradnji sa Savjetom Evrope, i kao dio LAMP projekta, u Hotelu Grand na Cetinju, 2. i 3. oktobra 2013. održan je XIII sastanak radionica Savjeta Evrope za implementaciju evropske konvencije o predjelima. Tema ovogodišnjeg skupa je „Prostor budućnosti: identifikacija i analiza predjela, stanje u demokratiji”.
Na sastanku su učestvovali domaći i inostrani eksperti, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici opština u Crnoj Gori i predstavnici Saveza arhitekata, Inženjerske komore i Arhitektonskog fakulteta.
Na sastanku su ušestvovali i predstavnici Opštine Tivat: Tatjana Jelić, Biljana Krivokapić i Ratko Perišić. Drugog dana sastanka održana je prezentacija projekta „Baština pokretač razvoja“ kojom su predstavljeni ciljevi, planirane aktivnosti i očekivani rezultati projekta. Prezentaciju su održali Tatjana Jelić ispred Opštine Tivat kao vodećeg partnera u okviru projekta, Marija Nikolić ispred Kulturno zavičajnog udruženja Napredak – Gornja Lastva i Aleksandra Kapetanović ispred NVO Expeditio-a koji su partneri na projektu.
Evropska Konvencija o predjelima predstavlja prvi dokument koji se u potpunosti bavi predjelima kao područjima čije su osobine rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih faktora. Konvenciju je do sada ratifikovalo 38 zemalja, prepoznajući značaj zaštite, upravljanja i planiranja predjela, na nacionalnom i međudržavnom nivou.
Crna Gora je ratifikovala Konvenciju 2008. godine, kada se krenulo u njenu primjenu na nacionalnom nivou.

post slika