BALKANSKI FORUM O PEJZAŽU – IZAZOVI U IMPLEMENTACIJI EVROPSKIH I MEĐUNARODNIH STANDARDA U OBLASTI ZAŠTITE I UPRAVLJANJA PEJZAŽA

03 okt 2013

Prvi balkanski forum o pejzažu (Balkan Landscape Forum) pod nazivom „Izazovi u implementaciji evropskih i međunarodnih standarda u oblasti zaštite i upravljanja pejzaža” održaće se u petak u 10 sati u multimedijalnoj sali Opštine Tivat.
Forum se organizuje u saradnji Civilscape-a i partnera na projektu „Baština-pokretač razvoja”, koji se sprovodi kroz IPA program prekogranične saradnje Hrvatske i Crne Gore, a finansira ga Delegacija EU. Vodeći partneri na projektu su Opština Tivat i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije iz Hrvatske, a partneri su Kulturno-zavičajno udruženje "Napredak" iz Gornje Lastve, Centar za održivi prostorni razvoj "Expeditio" iz Kotora, DUNEA- Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije i JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije iz Dubrovnika.

Forum će se fokusirati na izazove u zaštiti i upravljanju pejzaža na području Balkana, imajući u vidu međunarodne i EU zakonodavne okvire; forum će takođe pružiti priliku da se sagleda na koji način su međunarodni i EU nivo povezani sa regionalnim djelovanjem vezanim za baštinu i pejzaž.
Pored Evropske konvencije o predjelu, na konferenciji će biti predstavljene i neke druge evropske konvencije koje su značajne za zaštitu i održivo korišćenje kulturnog pejzaža: Evropske konvencije o zaštiti arhitektonskog i arheološkog nasljeđa (konvencije iz Granade i Valete) i Okvirna konvencija Savjeta Evrope o vrijednosti kulturne baštine za društvo (Faro konvencija).
Cilj projekta „Baština-pokretač razvoja” je doprinos uspostavljanju saradnje između institucija nadležnih za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori kroz implementaciju zajedničkih programa, edukaciju, prenošenje znanja i aktivnosti na podizanju nivoa svijesti.