Obrasci

02 okt 2013

Obrazac za prijavu projekta NVO-a za finasiranje od strane Opštine Tivat u 2013. godine - dalje

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PROJEKTE NVO TIVAT - dalje

FORMA ZA NARATIVNO IZVJEŠTAVANJE O PROJEKTIMA NVO ZA I KONKURS 2013 OPŠTINE TIVAT - dalje

REVIDIRANI BUDŽET PROJEKTA NVO - dalje