BIOGRAFIJA – Dejan Maslovar

06 okt 2016

Dejan Maslovar, potpredsjednik opštine Tivat rođen je 1965. godine u Kotoru. Školovao se u Tivtu i stekao zvanje mašinskog tehničara - tehnologa. Nakon sticanja radnog iskustva u okviru Mornaričko-tehničko remontnog zavoda “Sava Kovačević” u Tivtu i u okviru opštinske Službe zaštite i spašavanja na funkciji komandira smjene, usmjerio se ka privatnom sektoru i preduzetništvu, prije svega u oblasti turizma. Na funkciju potpredsjednika opštine stupa 2016. godine.
Predsjednik je organizacije rukometnih veteran “Boka”, član je upravnog odbora Rukometnog kluba “Partizan” i aktivno se bavi boćanjem.
Oženjen je i sa suprugom i dva sina, živi i radi u Tivtu.

post slika