BIOGRAFIJA – Jovica Stojković

17 okt 2016
Jovica Stojković rođen je 1965. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu završio je u Tivtu, da bi u Skoplju nastavio školovanje/studije/ na fakultetu Bezbjednosti i stiče zvanje „Kriminalista“. U Beogradu na fakultetu za Preduzetnički biznis striče i zvanje diplomirani ekonomista. Radio je u Vojsci u komandi ratne mornarice od 1996. godine do oktobra 1997. kada prelazi u MUP CG i radi u C.B. Bar kao Komandir za JRM, a 2002. godine prelazi na mjesto Samostalnog inspekotra za borbu protiv droge i krijumčarenja u Odjeljenju bezbjednosti Tivat sve do 2008. godine kada postaje Načelnik stanice Kriminalističke policije u istom odjeljenju, i na tom mjestu ostaje sve do avgusta 2016. kada prelazi u Opštinu Tivat na mjesto Načelnika službe za inspekcijske poslove. Novom sistematizacijom od 2019. godine nalazi se na mjestu Direktora Uprave za inspekcijske poslove Opštine Tivat.

Jovica Stojković sa suprugom i troje djece živi i radi u Tivtu.

post slika