BIOGRAFIJA – Goran Babović

17 okt 2016

Goran Babović, v.d. rukovodioca Službe za javne nabavke, rođen je 27.09.1988. godine u Splitu, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završio je u Tivtu, nakon čega je diplomirao na Pravnom fakultetu, Univerziteta Donja Gorica u Podgorici.
Funkciji v.d. rukovodioca Službe za javne nabavke, prethodio je angažman u Ministarstvu unutrašnjih poslova - Direktorat za upravno unutrašnje poslove, filijala Tivat, rad u Upravi za nekretnine, područna jedinica Tivat, kao i rad u kancelariji Javnog izvršitelja u Kotoru. Goran Babović bio je član Savjeta JU Centar za kulturu Tivat, sve do imenovanja na trenutnu funkciju.
Trenutno živi i radi u Tivtu.

post slika