Bioremedijacija zemljišta na dječijem igralištu – drugi tretman

27 feb 2013

Preduzeće “Biofor System” d.o.o. iz Zemuna, koje je izvođač postupka dekontaminacije zemljišta   putem bioremedijacije na Dječijem igralištu u Tivtu na Trgu Dara Petkovića danas je započelo drugi tretman zemljišta. Prvi tretman je obavljen u periodu od 13.02.2013. do 16.02.2013. godine.
Ovih dana stručni tim “Biofor System”, čiji je vođa prof.dr. Vera Raičević, dipl.biolog, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, obaviće unošenje mikroorganizama (bakterije, plijesni) u kontaminirano zemljište, kao i sjetvu travnih smješa. Inače postupak bioremedijacije zemljišta je bezopasan, koriste se mikroorganizmi koji su bezopasni i ne mogu imati nikakve štetne posledice za ljude, životinje i biljni svijet.

post slika