„Info dan“

25 feb 2013

U prostorijama Ministarstva kulture u petak (22. februar) održan je „Info dan“ u organizaciji Evropske komisije u Crnoj Gori i Ministarstva kulture, sa svrhom boljeg informisanja o mogućnostima koje pruza program „Evropa za gradjane“.

„Info danu“ su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, javnih institucija i  NVO sektora, a u ime Opštine Tivat prisutne su bile Sekretar sekretarijara za upravu i društvene djelatnosti, Bosiljka Radonjić i pripravnice Dragana Radulović i Ivona Petrović. Prisutne je pozdravila pomoćnica ministra kulture, Dragica Milić, a  o programima Evropske unije govorila je samostalna savjetnica za međunarodnu saradnju Ministarstva kulture, Aleksandra Bošković. Generalne informacije o programu „Evropa za građane“ predstavio je Panagiotis Karnavos, predstavnik Izvršne agencije (EACEA) koja djeluje pod nadzorom Evropske komisije. Karnavos je prisutne upoznao sa specifičnim programskim aktivnostima i prezentovao način popunjavanja aplikacije za projekte.

Napominjemo, Crna Gora je pristupila programu Evropske unije „Evropa za gradjane“ potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju 24. oktobra 2012. godine, kojim se utvrdjuju uslovi učešća jedne zemlje u ovom programu. Program ima za cilj stvaranje evropskog identiteta i osjećaja pripadnosti, kao i jačanje tolerancije i uzajamnog razumjevanja medju Evropljanima. Prioritetne teme programa su budućnost Evropske unije i njene osnovne vrijednosti kao što je međukulturni dijalog, aktivno evropsko građanstvo, zaposlenje, društvena kohezija i održivi razvoj u Evropi.   
Opština Tivat je već konkurisala po ovom pozivu uz još trinaest partnera sa projektom „BEcoming Smart Together“. Vodeći partner na ovom projektu je italijanska Opština Arzignano, a Opština Tivat učestvuje sa projektom „Kancelarija u jednom koraku“.

KABINET PREDSJEDNIKA