Bioremedijacija zemljišta na dječijem igralištu – četvrti tretman

11 apr 2013

Na Dječijem igralištu u Tivtu na trgu Dara Petkovića u toku je četvrti tretman zemljišta u okviru postupka dekontaminacije zemljišta putem bioremedijacije od strane preduzeća “Biofor System” d.o.o. iz Zemuna koje je odbrano kao najpovoljniji ponuđač na tenderu.

Ovih dana stručni tim “Biofor System”, čiji je vođa prof.dr. Vera Raičević, dipl.biolog, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, obaviće tretiranje zemljišta miješanim mikrobnim populacijama koje su izolovane sa lokacija  u parku, kao i mikrobnog konzorcijuma koji ima sposobnost degradacije različitih organskih zagađivača  i sjetvu travnih smješa u cilju poboljšanja uslova za rast unjetih mikrobnih populacija.

Inače postupak bioremedijacije zemljišta je bezopasan, koriste se mikroorganizmi koji su bezopasni i ne mogu imati nikakve štetne posledice za ljude, životinje i biljni svijet.

post slika