Boravak direktora Nacionalne turističke organizacije u Tivtu

02 jul 2008
Juče je u Tivtu boravio direktor Nacionalne turističke organizacije Saša Radović i glavni turistički inspektor Božo Vučeković. Tokom posjete Tivtu razgovarali su sa predsjednikom opštine Miodragom Kankarašem, sekretarom za privredu i opštu upravu Bosiljkom Radonjić, sekretarom za budžet i finasije Ivanom Novoselom i direktorom Turističke organizacije Tivta Dubravkom Nikčević.
Tema sastanka je što bolje odvijanje turističke sezone i naplata boravišne takse, članskog doprinosa i turističke takse. Predsjednik opštine je istakao da lokalna uprava i TO Tivta raspolažu jedinstvenom bazom podataka za sve obveznike boravišne , turističke takse i članskog doprinosa.
Glavni turistički inspektor Božidar Vučeković pohvalio je Tivat kao admnistrativno najspremniju opštinu u Crnoj Gori po pitanju naplate boravišne i turističke takse i obećao pomoć lokalnim inspekcijama. On je istakao da će težište aktivnosti turističke inspekcije biti sprječavanje rada objekata koji nemaju dozvolu za rad, kontrolu privatnog smještaja i sprječavanje sive ekonomije.U cilju još bolje naplate boravišne i turističke takse dogovoreno je da opština Tivat zaposli jednog turističkog inspektora .