Boris Božinović – održavanje glisera

12 jul 2016

Obavještenje o rješenju o davanju saglasnosti - dalje

Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat - dalje

Izještaj sa javne rasprave - dalje


Zaključak o prekidu postupka - dalje


Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat - dalje

Elaborat - dalje


Obavještenje o donošenju riješenja - dalje

Riješenje - dalje


Obavještenje - dalje

Dokumentacija za odlučivanje - dalje