DAN PTICA I DRVEĆA

07 maj 2014

U petak 09. maja u cilju obilježavanja 10. maja Dana ptica i drveća Opština Tivat, Centar za zaštitu i proučavanje ptica iz Podgorice i JP za upravljanje morskim dobrom iz Budve, u saradnji sa OŠ „Drago Milović“ i OŠ „Branko Brinić“ organizuju čas u prirodi na Tivatskim solilima za učenike sa teritorije opštine Tivat.
Edukativni čas na Solilima se organizuje u okviru projekta „Doživljavanje prirode na istorijskim Tivatskim solilima na crnogorskoj obali - Povezivanje zaštite prirode i regionalnog razvoja“ koji se finansira od strane njemačka organizacije EuroNatur i DBU, a partneri na projektu su NVO „Centar za zaštitu i proučavanje ptica“ iz Podgorice, njemačka organizacija EutoNatur, Opština Tivat i JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore iz Budve.