Decembar 2012

25 jan 2013

- 28.12.2012. Odluka o razmjeni zemljišta - dalje

- 28.12.2012. Odluka o pristupanju kupovini zemljišta - dalje

- 27.12.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade DUP-a Župa-Češljar - "Montenegro projekt"

- 27.12.2012. Ugovor ( Zarada pripravnika Radonjić Tijana )

- 27.12.2012. Ugovor o izvođenju radova na sanaciji dijela puta mjesno groblje u Lepetanima i puta u naselju Gradiošnica - "Incom" d.o.o.

- 25.12.2012. Ugovor o nabavci i isporuci robe - "Alliance"

- 21.12.2012. Sporazum o realizaciji i finansiranju lokalnog javnog rada "Njega starih lica u Tivtu" za period 01.01.2013. - 21.12.2013. godine  ( Odluka o izvođenju lokalnog javnog rada u Opštini Tivat )

- 19.12.2012. Ugovor za pružanje usluga izrade glavnog projekta objekata i skldišta javnih preduzeća u naselju Gradiošnica - "RZUP" a.d. Podgorica

- 19.12.2012. Ugovor o izvođenju radova - na sanaciji krova sportske dvorane u Tivtu - "Incom" d.o.o. Podgorica

- 19.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama - Ars Praesentia Boke Kotorske

- 18.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama - Bokeljska Mornarica - Podružnica Tivat

- 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama - Glazbeno Prosvjetno Društvo Tivat

- 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama - Hrvatska krovna zajednica Dux croatorum

- 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama - Hrvatsko građansko društvo - poružnica Tivat

- 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama -  Klapa Jadran

- 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama - Lijep gest

- 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama - Mladi i zdravlje

- 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama -  Pravi put

- 17.12.2012. Ugovor o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama - Udruženje egipćana Tivat

- 12.12.2012. Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji gradske rive PINE - "YU - BRIV" d.o.o. Kotor

- 11.12.2012. Ugovor o kupoprodaji - Škanata Angela

- 11.12.2012. govor o kupoprodaji - Bekonja Ivanka

- 11.12.2012. Ugovor o kupoprodaji - Styrova Svetlana

- 06.12.2012. Ugovor o nabavci i isporuci robe – nabavka i isporuka prenosivih računara – “Jugodata” d.o.o. Podgorica