Direkcija za imovinu – SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

09 jul 2013

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS-a broj 0608-460-up-175 od 30.05.2016.godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS-a broj 0608-460-up-174 od 30.05.2016.godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS-a broj 0608-460-up-173 od 30.05.2016.godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Jašarević Aleksandar broj 0608-460-up-40 od 29.02.2016.godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS-a broj 0608-460-up-11 od 26.01.2016.godine - detaljnije


- Tražena informacija prema zahtjevu Stjepaničić Miodrag broj 0608-465-up-36 od 30.03.2015.godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Brinić Jovan broj 0608-465-up-37 od 30.03.2015.godine - detaljnije


- Tražena informacija prema dopisu NVO Tivatska antikorupcijska akcija broj 0608-465-up-35, 26.03.2014.godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu Klakor Sava broj 0608-370-up-32 od 11.03.2014.godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu Đorđija Brkuljana broj 0608-460-up-24 od 04.03.2014.godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu "Carlo" d.o.o broj 0608-460-up.10 od 29.01.2014.godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu "Carlo" d.o.o broj 0608-460-up.9 od 24.01.2014.godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu Mirka Boškovića broj 0608-460-up.6 od 22.01.2014.godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu Đorđija Brkuljana broj 0608-460-up.4 od 17.01.2014.godine - detaljnije

- Tražena informacija prema dopisu "Carlo" d.o.o. broj 0608-up.57 od 28.06.2013.godine - detaljnije