Dopuna dnevnog reda V sjednice Odbora povjerenika

01. Predlog za dopunu dnevnog reda PDF

02. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku OD DOO ViK o imenovanju izv. direktora PDF

03. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO ViK PDF

Ustanove Grada