Dopuna dnevnog reda V sjednice

Predlog za dopunu predsjednika opštine PDF

Predlog za dopunu predsjednika skupštine PDF

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2021 godinu PDF

Plan i program rada JU Sportska dvorana za 2021.godinu PDF

Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na izjavljivanje žalbe na presudu P 1259-20 PDF

Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od revizije GŽ 1374-20 PDF

Predlog Odluke o dugoročnom zaduživanju opštine Tivat PDF

Predlog Odluke o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2021.godinu PDF

Ustanove Grada