Dopunu dnevnog reda VII sjednice SO

19 mar 2013

Odluka o izmjeni naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje

Odluka o davanju saglasnosti za odricanje od prava na žalbu - dalje