DUP Župa Češljar

23 maj 2012

 


Separat sa urbanističko-tehničkim uslovima za Detaljni urbanistički plan Župa - Češljar - dalje


 

 

Usvojeni Detaljni urbanistički plan Župa - Češljar

Grafika: 

1- Topografsko - katastarska podloga - dalje

2 - Topografsko - katastarska podloga sa granicom plana - dalje

3 - Namjena - postojeće - dalje

4.1 - Teritorijalna prostorna podjela - dalje

4.2 - Režim uređenja prostora - dalje

4.3 - Mreža infrastrukturnih sistema - dalje

4.4 - Plan seizmičke mikro-rejonizacije - dalje

4.5 - Seizmička mikrorejonizacija urbanističkog područja - dalje

4.6 - Režim zaštite kulturne i prirodne baštine - dalje

4.7 - Namjena površina - dalje

5 - Namjena - plan - dalje

6a - Regulacija, nivelacija - dalje

6b - Parcelacija - dalje

7 - Saobraćaj - dalje

8 - Uslovi za sprovođenje plana - dalje

9 - Pejzažna arhiteltura - dalje

10 - Elektroenergetika - dalje

11 - Hidrotehnika - dalje

12 - Telekomunikacije - dalje

Koordinate - dalje

TEKST:

DUP Župa - Češljar - tekst - dalje

Programski zadatak i odluka - dalje

Naslovna strana Župa-Češljar - dalje

Radni tim - dalje

Licenca - dalje

Sadržaj grafickih priloga - dalje

Tabela 10 Urbanističke parcele sa izgrađenim objektima i mogućim intervencijama - dalje

Tabela 11 Neizgrađene urbanističke parcele - dalje 

 


ARHIVA - DUP Župa Češljar - dalje