EDUKACIJA O PROBLEMIMA NASILJA U PORODICI, NEDOZVOLJENIM BRAKOVIMA I VAZNOSTI OBRAZOVANJA PRIPADNIKA RE POPULACIJE

30 jun 2016

Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava u saradnji sa opštinom Tivat, obišli su juče (srijeda, 29. jun) lokacije Lovanje i 7. jula u opštini Tivat na kojima živi populacija Roma i Egipćana, nakon čega je u Multimedijalnoj sali Opštine organizovana edukacija na teme: zaštita od nasilja u porodici, maloljetnički prisilni brakovi među romskom i egipatskom populacijom i druge, a sve u sklopu realizacije Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016 - 2020.

 

Osim roditelja i djece pripadnika RE populacije, edukativnom skupu koji je organizovalo nadležno ministarstvo, prisustvovali su i predstavnici Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, predstavnica NVO Prava Fana Delija, a ispred opštine Tivat prezentaciju o inkluziji RE populacije na teritoriji opštine Tivat održala je mr Darka Ognjanović. 

Polaznici su na obuci mogli da nauče kako prepoznati nasilje u porodici i kako djelovati ukoliko se nasilje dogodi. Tema o maloljetnim prisilnim brakovima među RE populacijom prepoznata je kao vrlo značajna kod pripadnika romske i egipćanske populacije. Prisutni su bili u prilici da pogledaju i film o posljedicama takvih brakova.
Mr. Darka Ognjanović predstavila je rad lokalne samouprave po pitanju prava svakog djeteta na obrazovanje kroz projekat “RE aistent i medijator u nastavi”, koji je dobio nagradu kao primjer dobre prakse u sedam zemalja Jugoistočne Evrope. Od prošle godine Opština Tivat je članica Evropskog udruženja regija i gradova za inkluziju Roma. Prisutni su upoznati i sa zakonodavnim okvirom koji tretira ovu oblast, kao i sa posljedicama ugovorenog braka i nasilja u porodici. Aktivno učešće svih prisutnih dalo je na značaju cjelokupnom događaju.

post slika