ENERGETSKA EFIKASNOST

01 sep 2016

Plan poboljšanja energetske efikasnosti za 2019 godinu - PDF 

Izvjestaj o sprovodjenju plana energetske efikasnosti za 2018. godinu - PDF

Izvještaj o sprovođenju plana energetske efikasnosti za 2017. godinu - PDF

Plan poboljšanja energetske efikasnosti za 2018. godinu - PDF

Izvještaj sa centralne javne rasprave o nacrtu LEP-a - dalje

Lokalni energetski plan Tivat 2017 – 2026 - dalje

Odluka o usvajanju LEP-a - dalje

Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu Programa poboljšanja EE - dalje

Program poboljšanja EE za period 2018. – 2020.Odluka o usvajanju Programa poboljšanja EE 2018. – 2020. - dalje

Javna rasprava o nacrtu lokalnog energetskog plana opštine Tivat 2017-2026 - dalje

Javna rasprava o nacrtu programa poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za period 2018-2020 - dalje

Saopštenje sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost - dalje

Plan poboljšanja energetske efikasnosti za 2017. godinu - dalje

Program poboljšanja energetske efikasnosti za period od 2014 do 2017. godine - dalje

Godišnji plan poboljšanja energetske efikasnosti za 2016. godinu - dalje

Izvjestaj o sprovodjenju Plana EE za 2016. godinu - dalje

Godišnji izvještaj o sprovođenju plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2015. godinu - dalje

Brošura "Energetska efikasnost" - dalje