FEBRUAR 2017

16 feb 2017

- 27.02.2017 - Ugovor o Kupoprodaji_Ilko Petković i Sanja Francesković - br. 0101-050-7/5-1

- 27.02.2017 - Ugovor o Kupoprodaji_Ilko Petković i Sanja Francesković - br. 0101-050-7/5-2

7/1

- 24.02.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Tripo Sindik - br. 0702-444-4/19-1

- 24.02.2017 - Ugovor o zakupu terase - BDS - SELJANOVO

- 22.02.2017 - Ugovor o Priključenju na distributivni sistem električne energije_CEDIS

- 22.02.2017 - Ugovor o održavanju informacionog sistema "HERMES"_MEGA COMPUTER ENGINEERING

- 21.01.2017 - Aneks ugovora o zakupu poslovnog prostora_TAJETI KOMERC DOO

- 15.02.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Sandra Krstović - br. 0702-444-6/59-6

- 15.02.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_PMC INVEST DOO Tivat - br. 0702-444-4/8-1

- 10.02.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Nikola Mandić - br. 0702-444-4/6-1

- 09.02.2017 - Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti_Opština Tivat i Krstović Radojica i Sandra

- 09.02.2017 - Aneks ugovora o kupoprodaji_Opština Tivat i Arsić Rado

- 07.02.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Dejan Marković - br. 0702-444-4/9-1

- 07.02.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Yury Burlakov

- 03.02.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Olga Viktornova Klimontova

- 03.02.2017 - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta_Opština Tivat i Svetlana Anisimova