POSJETA SOLILIMA

16 feb 2017

U sklopu projekta za izradu „Studije regulacije vodotoka i kanala na području Tivatskih Solila“ i „Studije zaštite kulturne baštine Solila“ stručni konsultanti su utorak 14. februara obišli specijalni rezervat Tivatska Solila, zajedno sa predstavnicima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, predstavnicima Opštine Tivat, preduzeća „Vodvod i kanalizacija - Tivat“ doo, mještana i Mjesne zajednice Krtoli.


Cilj obilaska bio je da se na najbolji način sagledaju problemi hidroregulacije Solila i okolnog područja, te da se uključi lokalno stanovništvo u identifikaciju ključnih problema i nedostataka. Sugestije dobijene na terenu, kao i opšta slika stanja područja biće odlična osnova za izradu pomenutih Studija koje će dati određene smjernice za postizanje što boljeg sveukupnog stanja rezervata.

solila 1

post slika