GLAVNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG PLANA ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U OPŠTINI TIVAT

02 okt 2013

Na osnovu donešenog Programa javne rasprave, završna - Glavna javna rasprava održaće se dana 03.oktobra 2013 .g.(četvrtak) u zgradi Opštine Tivat – sala ( II sprat) sa početkom u 13.00 časova.

Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti je uputio preko sredstava javnog informisanja poziv svim zainteresovanim subjektima da svojim učešćem   doprinesu kvalitetnoj izradi Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti

Na osnovu primjedbi, predloga i sugestija sačinit će se Izvještaj o javnoj raspravi.