GLAVNA KNJIGA 2009

27 dec 2013

     

OBRAĐIVAČ

PREDMET

(naziv I nosilac)

FAZA

1. Marija Nikolić

Autoservis

Romeo Gudelj, Tivat

Rješenje-nije potrebna procjena uticaja

2. Marija Nikolić

Sekundarna kanalizaciona mreža

JP Vodovod i kanalizacija“, Tivat

 

Zaključak odbacuje se zahtjev

3. Marija Nikolić

Bazna stanica mobilne telefonije na krovu Hotela „Palma“

Promonte GSM, Podgorica

 

Data saglasnost na elaborat