GLAVNA KNJIGA 2010

27 dec 2013

OBRAĐIVAČ

PREDMET

(naziv I nosilac)

FAZA

1. Marija Nikolić

Magistralni cjevovod od rezervoara Tivat za II visinsku zonu

JP „Vodovod i kanalizacija“, Tivat

 

Rješenje-nije potrebna procjena uticaja

2. Marija Nikolić

Turističko naselje u Đuraševićima

Sea Colony” d.o.o., Podgorica

 

Data saglasnost na elaborat

3. Marija Nikolić

Bazna stanica mobilne telefonije

Crnogorski Telekom a.d., Podgorica

 

Data saglasnost na elaborat

4. Marija Nikolić

Saobraćajnica Solila  - raskrsnica za Pržnu, raskrsnica za Pržnu – do kraja PUP-a Tivat

 Opština Tivat – Direkcija za investicije i razvoj

Rješenje – za dionicu puta od Solila do raskrsnice za Pržnu potrebna procjena uticaja, za dionicu puta od Pržna do kraja PUP-a nije potrebna procjena uticaja