GLAVNA KNJIGA 2014

25 feb 2014

OBRAĐIVAČ

PREDMET

(naziv I nosilac)

FAZA

1. Biljana Krivokapić

Turistička vila

Radomir Čavor, Nikšić

Rješenje-nije potrebna procjena uticaja

2. Biljana Krivokapić

Radio-bazna stanica „KO 09“ Seljanovo
Društvo za telekomunikacije „M:tel“ d.o.o.

Data  saglasnost na elaborat

3. Biljana Krivokapić

Radio-bazna stanica „KO 21 Krašići“

Društvo za telekomunikacije „M:tel“ d.o.o

Data saglasnost na elaborat

4. Biljana Krivokapić

Autoperionica
Preduzeće „Tip-Top GS“ d.o.o.

Data saglasnost na elaborat

5. Biljana Krivokapić

Autoperionica
Preduzeće „SB 28“ d.o.o.

Data saglasnost na elaborat

6. Biljana Krivokapić

 

Radio-bazna stanica „Porto Montenegro“

Crnogorski telekom a.d.

Data saglasnost na elaborat

 

7. Biljana Krivokapić

Autobuska stanica Tivat

"Mesopromet" doo, Bijelo Polje

Rješenje-nije potrebna procjena uticaja