Građani da poštuju Odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca

23 jul 2020

Službenici Komunalne policije Opštine Tivat vrše redovan nadzor i kontrolu  komunalnog reda, sa posebnim akcentom na poštovanje Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama. Shodno ovoj odluci, svaki vlasnik psa je, na javnim površinama, dužan psa voditi na povocu, a ukoliko je u pitanju opasan pas, to mora činiti punoljetna osoba, na povocu ne dužem od 1,5m, uz obaveznu zaštitnu  korpu.

Komunalna policija je u utorak 21. jula, vršeći komunalni nadzor zatekla lice kako šeta psa bez propisane zaštitne korpe u ulici Njegoševoj, što je kažnjivo po članu 26 stav 1 tačka 7 gore pomenute odluke. Novčana kazna iznosi 50€.

Opština Tivat i nadležni organi apeluju na sve građane da poštuju Odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, i da svoje ljubimce, kada su u pitanju javne površine, šetaju na propisan način uz korišćenje potrebne opreme. U suprotnom, biće im izrečene novčane kazne. Takođe, pozivaju se građani, da sve uočene nepravilnosti prijave na dežurni broj Komunalne policije: 069328434, odnosno putem uvijek aktivnog Sistema 48. Sve ovo, imajući u vidu da samo jedan incident može izazvati dalekosežne posljedice.

post slika