Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022 za opštinu Tivat

23 jul 2020

PROGRAM Javne rasprave o nacrtu Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022 za opštinu Tivat – PDF

Nacrt Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022 za opštinu Tivat – WORD