Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022 za opštinu Tivat

23 jul 2020
PROGRAM Javne rasprave o nacrtu Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022 za opštinu Tivat - PDF Nacrt Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022 za opštinu Tivat - WORD