Građani pitaju – odgovori na pitanja koja su građani uputili lokalnoj upravi, tokom press konferencije

01 feb 2021
• Problem nelegalnog zaustavljana vozila u ulici II dalmatinske, posebno u popodnevnim satima..

Komunalni policajci svakodnevno i kontinuirano obilaze predmetnu lokaciju i sankcionišu prekršioce prema zatečenom stanju na terenu, u trenutku vršenja kontrole. Napominjemo da je pored izricanja prekršajnih naloga za nepropisno parkiranje, u funkciji i specijalno vozilo za premještanje vozila - „pauk“.

• Problem nepoštovanja pojedinaca prema komunalnim policajcima. Šta policajci mogu da urade u tom slučaju?

U protekla dva mjeseca izrečene su dvije kazne u iznosu od po 250€, licima koja su ometala, odnosno sprječavala komunalnog policajca u vršenju poslova i primjeni svojih ovlašćenja, shodno odredbama Zakona o komunalnoj policiji.

U proteklom periodu, dva komunalna policajca doživjela su omalovažavanje i neprijatnost od strane subjekta komunalnog nadzora. Ovi slučajevi su prijavljeni nadležnima u Upravi policije OB Tivat, koji su počinioca dalje procesuirali shodno svojim ovlašćenjima.

• Da li je nešto rađeno po pitanja glavnog gradskog arhitekte za Tivat?

Predsjednik opštine razgovarao je sa nekoliko potencijalnih kandidata za poziciju glavnog gradskog arhitekte (GGA). Imajući u vidu značaj poslove koje obavlja GGA, predsjednik se nada da će u kratkom roku, ova pozicija u Službi predsjednika opštine biti popunjena. Angažovanje glavnog gradskog arhitekte iz Bara, koji trenutno rješava i predmete iz Tivta, okončava se 1. februara, o čemu je opština Tivat pismeno obavještena od strane opštine Bar.

• Problem izlivanja kanalizacije u naselju 7. jul u Bonićima; Više puta prijavljivan problem u posljednjih godinu, dvije; djelimično je saniran u određenom trenutku, ali je problem ostao neriješen i dalje.

Naselje “7.jul” je nelegalno i samim tim infrastrukturna pitanja nisu rješavana na trajan i sistemski način, imajući u vidu da je nužno stanovnike “7.jula” stambeno zbrinuti na nekim drugim lokacijama u Tivtu. Po informacijama koje imamo, problem je privremeno rješevan postavljanjem odvodnih cijevi, kako bi se sprečilo da se otpadne vode izlivaju po putu. Nadležne ekipe će provjeriti da li je ovo, u svakom smislu privremeno rješenje, i dalje funkcionalno, te uticati na poboljšanje funkcionalnosti, do konačnog rješavanja ovog pitanja.

• Dokle se stiglo sa projektom za dodjelu stanova lokalnoj upravi, pošto su završeni pripremni radovi?

Projekat izgradnje stanova za zaposlene u lokalnoj upravi i zaposlene u preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština Tivat je nizom skupštinskih odluka donešenih u prethodnom sazivu Skupštine opštine, ali i nizom drugih izvršenih administrativnih aktivnosti doveden gotovo do kraja. U pitanju je izgradnja 4 objekta za kolektivno stanovanje. Na čelnicima lokalne uprave je da se u narednom periodu odrede prema ovom projektu i donesu odluku o smjeru njegove dalje realizacije.

Na sva ostala dostavljena pitanja, predsjednik opštine je odgovorio tokom same press konferencije. Takođe, evidentirana su određena pitanja u kojima nisu iznešeni svi detalji problema, poput preciznih lokacija i slično, pa građane molimo da sve komunalne probleme prijave putem Sistema 48 ( www.tivat.sistem48.me ), koji omogućava obilježavanje tačne lokacije i podnošenje priloga u vidu fotografija problema, kako bi nadležni brzo i efikasno reagovali.

Niže dostavljamo i druge relevantne kontakt detalje:

Sistem 48 - email: tivat@sistem48.me

Sistem 48 - telefon: +382 (0)32 661 361

Komunalna Policija – telefon:  +382 (0)32 661 307

Komunalna Policija – dežurni telefon: +382 (0)69 328 434

post slika