Održana VI sjednica Skupštine opštine Tivat

29 jan 2021

Šesta po redu sjednica Skupštine opštine Tivat održana je u petak, 29. januara, a na njoj su se odbornici izjašnjavali o ukupno 21 tački dnevnog reda, nakon što je određeni broj predloga odluka povučen sa dnevnog reda. U radu sjednice je učestvovalo 18 odbornika, budući da su odbornici DPS na samom početku sjednice napustili skupštinsku salu. U određenom trenutku u toku zasijedanja u sali je bilo 17 odbornika.

Na funkciju potpredsjednika Skupštine opštine Tivat, iz reda odbornika, izabran je Aleksandar Davidović.

Iz formalno-pravnih razloga povučen je predlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj. Većinom odborničkih glasova izglasane su Odluka o komunalnom redu i Odluka o dopuni odluke podsticajima u razvoj poljoprivrede. Odbornici Skupštine opštine Tivat usvojili su Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2020. godinu i Program uređenja prostora za 2021. godinu. Nasuprot tome, Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2020. godinu nije usvojen, a čelnici opštine Tivat izrekli su negativne stavove o radu ovog Savjeta.

Za članove  odbora direktora „Komunalnog“ preduzeća iz Tivta imenovani su: Jelena Jović, Petar Bilafer, Vladana Perović, Igor Radošević i Ćazim Lisičić, dok su u odbor direktora preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Tivat imenovani: Tonino Fantić, Slobodan Bulajić, Rato Brajković, Frano Bošković i Karolina Vučinović.

Većinom odborničkih glasova Marinko Terzić je razrješen sa mjesta člana odbora direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, a na tu poziciju imenovan je Stefan Kostić. Takođe, Milan Drecun je razrješen sa mjesta člana Skupštine preduzeća „Vodacom“ doo Tivat, dok je na isto mjesto imenovan Josip Nikolić.

Usvajanjem predloga Odluke o imenovanju Savjeta JU „Cventar za kulturu Tivat“, kao članovi ovog tijela imenovani su: Zlatko Vučinović, Matija Grabić, Iva Erceg i Damir Nikolić. Za članove Savjeta JU „Sportska dvorana“ Tivat imenovani su: Backo Backović, Dragutin Horvat i Boško Gojić. Voljom većine razrješen je privremeni Upravni odbor JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Tivat kojeg su činili: Nataša Lutovac, Nađa Backović i Vedrana Petković, a za članove novog Upravnog odbora ove javne ustanove imenovani su: Jovana Potežica; Snježana Radonjić i Marijana Mišić Škanata.

Sa mjesta člana Skupštine „Vodacoma“, voljom većine, razrješen je Dragiša Ćosović, a na ovu poziciju imenovan je Ivan Starčević. Božirad Popović razrješen je sa mjesta člana Odbora direktora ovog preduzeća, a na isto mjesto imenovan je Zvonko Arsić.

Takođe odbornici su usvojili predloge odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnji i Odbora za planiranje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno-stambenu djelatnost, pa je u oba odbora razrješena Milijana Dubak, a na njeno mjesto imenovana Ankica Bogdanović.

Skupštinom opštine predsjedavao je dr Andrija Petković, dok su u njenom radu učestvovali predsjednik opštine Željko Komnenović i potpredsjednici opštine Goran Božović i Vladimir Arsić, sa saradnicima.

post slika