Galerija slika – old

Mali, a moderan mediteranski grad – Tivat predstavlja najbolji spoj tradicije i modernosti, bezvremenske ljepote krajolika i ugodnog savremenog življenja. Čine ga njegovi ljudi, njihovi običaji, znanja i umijeća. Život Tivta i njegovih stanovnika, u najvećoj mjeri orjentisan je na turizam.

Njegovoj atraktivnosti, posebno važnoj baš kada je u pitanju turizam, doprinosi sam geografski položaj u Bokokotorskom zalivu. Brojne uvale, poluostrvo Prevlaka i ostrvo Sveti Marko, pješčana uvala Pržna, obala ukrašena nizovima tradicionalnih kamenih kuća, brojne ambijentalne cjeline, marina i nautičko naselje Porto Montonegro, novoizgrađeno mondensko naselje Luštica Bay, zaštitni su znak Tivta.

Ovo je Tivat danas, u oku fotografa.

Ustanove Grada