Web portal

U okviru projekta „Povećanje odgovornosti i transparentnosti u lokalnoj samoupravi“ Opština Tivat otvorila je  nove kanale komunikacije sa građanima za zahtjeve koji se upućuju Sekretarijatu za uređenje prostora:

Internet portal 

Lokalna uprava kontinuirano radi na jačanju transparentnosti i odgovornosti u svom radu a implementacijom modernih komunikacionih tehnologija Opština Tivat  podiže kvalitet komunikacije sa građanima i pravnim licima na jedan viši nivo.

Ustanove Grada