II SASTANAK RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA NACRTA AKCIONOG PLANA ZA MLADE U OPŠTINI TIVAT

19 mar 2015

U opštini Tivat održan je drugi sastanak članova Radne grupe za izradu Akcionog plana za mlade u opštini Tivat. Koordinatorka Radne grupe mr Darka Ognjanović prezentovala je prvu radnu verziju nacrta Akcionog plana. Nakon čega je zajedno sa ostalim članovima prešla oblasti obuhvaćene ovim planom i razmotrene su sve sugestije i predlozi.

Pred radnu grupu postavljeni su budući zadaci koje Radna grupa treba ispuniti do sledeće sjednice. Razmatrana je i ideja da se putem ankete sprovede istraživanje među mladima u opštini Tivat koje bi bilo sastavni dio ovog Akcionog plana.

post slika