Info dan – IPA Prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora

02 aug 2013

Info dan povodom objavljivanja trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA Prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora održan je juče u multimedijalnoj sali Opštine Tivat. Info dan su organizovali Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, kao Operativne strukture IPA prekograničnog programa BiH – CG, u saradnji sa Delegacijama EU u BiH i Crnoj Gori i uz pomoć Zajedničkog tehničkog sekretarijata.
Predstavljene su propozicije poziva, kao i obrasci koje treba koristiti prilikom prijave projekata. Potencijalni aplikatni su imali priliku da postave pitanja u vezi sa procedurama apliciranja u okviru trećeg poziva.
Prema riječima gospođe Jadranke Milić, koja se obratila prisutnima ispred Delegacije EU u Crnoj Gori, ovaj poziv je ujedno i posljednji poziv u okviru programskog perioda 2007-2013. Poziv se odnosi na prioritet I „Podrška kreiranju zajedničkog društveno-ekonomskog okruženja za ljude, zajednice i privredu programske oblasti”. Iznos sredstava alociranih u okviru trećeg poziva je 3.150.000 eura, a potencijalni aplikanti mogu prijaviti projektne prijedloge u okviru mjera:

Mjera I.1    Inicijative prekograničnog privrednog razvoja sa naglaskom na turizam i ruralni razvoj

Mjera I.2    Inicijative za unapređivanje životne sredine, sa fokusom na zaštitu, promovisanje i upravljanje prirodnim resursima

Mjera I.3    Društvena kohezija i kulturna razmjena kroz aktivnosti koje povezuju institucije i ljude

Poziv će biti otvoren od 25.07. do 09.09.2013. godine.

KABINET PREDSJEDNIKA

post slika