Murali na trafo stanici

01 aug 2013

Učenici sa teritorije Boke počeli su akciju crtanja murala na trafo stanici u parku na Trgu „Dara Petkovića“. Navedena aktivnost sprovodi NVO „Expeditio“ u saradnji sa Opštinom Tivat u okviru likovnog konkursa „Budućnost kakvu želim“, sa ciljem da se globalni principi održivog razvoja, na kreativan način kroz crteže mladih „spuste“ na lokalni nivo i tako prenesu široj javnosti.

 

 

 

post slika