Arhiva – Detaljni urbanistički plan za Mrčevac

06 avg 2013

SAGLASNOST


PREDLOG PLANA 2013 DUP-a MRČEVAC

DUP Mrcevac – naslovna cd (predlog 2013)  – PDF

DUP Mrcevac – naslovna strana (predlog 2013)  – PDF

DUP Mrcevac – predlog plana (maj 2013)  – PDF

Grafički prilozi:

01 – DUP MRCEVAC – PODLOGA (PREDLOG) – PDF
 
02 – DUP MRCEVAC – IZVOD IZ PUP-a (PREDLOG)  – PDF
 
03 – DUP MRCEVAC – POSTOJECE STANJE (PREDLOG)  – PDF
 
04 – DUP MRCEVAC – PLAN NAMJENE (PREDLOG)  – PDF
 
05 – DUP MRCEVAC – PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE (PREDLOG)  – PDF
 
06 – DUP MRCEVAC – PLAN SAOBRACAJA (PREDLOG)  – PDF
 
07 – DUP MRCEVAC – PLAN PARCELACIJE (PREDLOG)  – PDF
 
08 – DUP MRCEVAC – PEJZAZNO UREDJENJE (PREDLOG)  – PDF
 
09 – DUP MRCEVAC – PLAN HIDROTEHNIKE (PREDLOG)  – PDF
 
10 – DUP MRCEVAC – PLAN ELEKTROENERGETIKE (PREDLOG)  – PDF
 
11 – DUP MRCEVAC – PLAN TELEKOMUNIKACIJA (PREDLOG)  – PDF
 
12 – DUP MRCEVAC – SINHRON PLAN INFRASTRUKTURE (PREDLOG)  – PDF
 
Prilozi – dalje


 Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Mrčevac  – dalje 

Primjedbe na Nacrt DUP-a Mrčevac  –  dalje

Spisak primjedbi na Nacrt DUP Mrčevac –  ZIP


Obavještenje – dalje

Program javne rasprave – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta – dalje

MIŠLJENJA 


NACRT DUP-a MRČEVAC

 Grafički prilozi:

01  – GEODETSKA PODLOGA – PDF

02  – IZVOD IZ PUP-a – PDF

03  – POSTOJECE STANJE – PDF

04  – PLAN NAMJENE – PDF

05  – PLAN PARC, REG I NIV – PDF

06  – PLAN SAOBRACAJA – PDF

07  – PEJZAZNO UREDJENJE – PDF

08  – PLAN HIDROTEHNIKE – PDF

09  – PLAN ELEKTROENERGETIKE – PDF

10  – PLAN ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – PDF

11  – SINHRON PLAN INFRASTRUKTURE – PDF


Prilozi:

7.1.1. Odluka o izradi DUP MRCEVAC – PDF

7.1.2. Odluka o nepreduzimanju SPU za DUP Mrcevac – PDF

7.1.3. Programski zadatak DUP MRCEVAC – PDF

7.2. Zahtjevi DUP Mrcevac – PDF

7.3. DUP Mrcevac – postojeci kapaciteti – PDF

7.4. Ekonomsko-demografska analiza sa trzisnom projekcijom – DUP Mrcevac – PDF


 Nacrt jul 2012 – PDF

Nacrt naslovna – PDF


 Anketni listić – WORD

Odluka o izradi DUP-a Mrčevac – PDF

Programski zadatak – DUP Mrčevac – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Mrčevac – PDF