INFO DAN RELOAD

09 apr 2019

Shodno Konkursu nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekta u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), sutra 10.04.2019.godine sa početkom u 13.00h će se održati „Info dan“, u opštinskoj sali C15 u zgradi opštine Tivat, gdje će se bliže predstaviti pravila Konkursa, a zatim i 22.04.2019. godine sa početkom u 9.00h u istim prostorijama i „Dan otvorenih vrata“, nakon čega će se takođe za sve zainteresovane održati i trodnevna obuka za Upravljanje projektnim ciklusom. Ova obuka ima za cilj da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje pripreme za pripremu i vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD Konkurs.