ZBOR GRAĐANA MJESNE ZAJEDNICE “TIVAT – CENTAR”

10 apr 2019

Na osnovu člana 128 stav 2 Statuta Opštine Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.24/18) i člana 57 Odluke o mjesnim zajednicama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br.43/17, 32/18), sazivam:

ZBOR GRAĐANA  MJESNE ZAJEDNICE “TIVAT - CENTAR”

Zbor građana mjesne zajednice “Tivat-Centar” (Pod kuk, Mažina,Tripovići, Centar grada, Gornji Kalimanj, Donji Kalimanj, Župa, Marići, Kava i Bonići), održaće se dana 15.04.2019.god., sa početkom u 19h, u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat.

 Javni poziv za zbor građana MZ “Tivat-Centar” objaviće se:

- na web site-u Opštine Tivat - www.opstinativat.com;
- na Lokalnom javnom emiteru “Radio Tivat”;
- u štampanoj formi učiniti dostupnim građanima isticanjem poziva na oglasnoj tabli Opštine Tivat;
- isticanjem poziva za zbor građana na oglasnim tablama na području MZ „Tivat“

Zbor građana MZ „Tivat-Centar“ saziva se radi izbora organa Mjesne zajednice Savjeta i Nadzornog odbora.

Pozivaju se građani MZ “Tivat-Centar” da se odazovu i prisustvuju zboru građana.

Šef kancelarije za saradnju sa MZ
Ivan Obradović, Spec.Sci pravne nauke