ISPITIVANJE KVALITETA VAZDUHA

08 okt 2018

Opština Tivat je izvršila ispitivanje kvaliteta vazduha na lokaciji kod OŠ “Branko Brinić” u Radovićima sedam dana kontunuirano u period od 10.09.2018. godine do 17.09.2018. godine, kao i kod OŠ “Drago Milovići i SMŠ  “Mladost” u Tivtu  sedam dana kontunuirano u period od 17.09.2018. godine do 24.09.2018. godine, a za navedena ispitivanja angažovan je “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” doo iz Podgorice.

Izvještaj - PDF