IZGRADNJA LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA – IZMJENA TRASE ULICE “OD A04 DO A06” DUP DONJI RADOVIĆI CENTAR

10 apr 2017

Odluka o izgradnji - dalje

Programski zadataka sa elementima UTU - dalje


Program Javne rasprave - dalje

Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa - dalje

Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU - dalje