Izgradnja privremenog montažnog objekta namjene čekaonica – terminal za putnike na aerodromu u Tivtu

30 maj 2018

 

Obavještenje - dalje

Dokumentacija - PDF

Osnova prizemlja - PDF