IZRADA PLANA UPRAVLJANJA ZA VELIKI GRADSKI PARK

06 jul 2015

Plan upravljanja za Veliki gradski park - dalje


Izvještaj sa javne rasprave - dalje


ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA ZA VELIKI GRADSKI PARK - dalje 


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA ZA VELIKI GRADSKI PARK 

Zaključak - dalje

Program javne rasprave - dalje

Nacrt Plana upravljanja - dalje


Odluka - dalje

Radni tim - dalje