Izvještaj sa javne rasprave

12 aug 2011

Izvještaj sa javne rasprave DUP- a Radovići - WORD 

Izvještaj sa javne rasprave DUP-a Gradiošnica - WORD

ODGOVORI OBRADJIVACA PLANA NA PRIMEDBE SA JAVNE RASPRAVE
na nacrt Detaljnog urbanistickog plana “GRADIOŠNICA” - PDF