ODGOVORI OBRADJIVACA PLANA NA PRIMJEDBE SA JAVNE RASPRAVE

29 aug 2011

ODGOVORI OBRADJIVACA PLANA NA PRIMJEDBE SA JAVNE RASPRAVE
na nacrt Detaljnog urbanistickog plana “GRADIOŠNICA” - PDF