Tehnički direktor JP “Komunalno”- Tivat boravio u Briselu

05 feb 2014

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) – Evropsa Komisija ,  održana je studijska posjeta Briselu pod nazivom “Energetska politika EU na lokalnom nivou", u periodu od 29.-31. januara 2014. godine. Pored predstavnika iz naše zemlje: Lalević Ivane (Zajednica Opština CG), Mehmedović Teute (opština Ulcinj), Rostović Mladena (opština Herceg-Novi), Lukšić Tonka (opština Tivat) i Rašović Mladena (Glavni grad), studijskoj posjeti prisustvovalo je još oko 30 predstavnika iz: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Srbije, Makedonije i Turske.

 

           Cilj konferencije bio je da se objasni politika strategija EU lokalnim vlastima u cilju jačanja njihovih kapaciteta u oblasti upravljanja energijom. Organizatori su prezentovali relevantnu energetsku politiku EU posebno u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije što je propraćeno brojnim i izuzetno interesantnim primjerima dobre prakse na lokalnom nivou u Belgiji, Holandiji, Danskoj, Njemačkoj i Sloveniji. Razmjenjena su brojna iskustva između samih učesnika što je ovo studijsko putovanje upotpunilo.

Prema ocjeni većine prisutnih najinteresantnije, zbog velikog broja detaljnih opisa, su bile prezentacije gospodina Michael Klimkemberga: “Iskustva gradova u dobrom upravljanju energije” i gospođe Vlaste Krmelj “Upravljanje energijom javnih zgrada u Mariboru-Slovenija”.

“Slušajući i posmatrajući prezentacije, razmjenjujući iskustva sa prisutnim predstavnicima navedenih država mogu da zaključim da je naša Opština usvajanjem Lokalnog plana za energetsku efikasnost, kao i realizacijom nekih od mjera poboljšanje energetske efikasnosti   na pravom putu da da svoj pravi doprinos u pogledu upravljanja energijom na globalnom nivou. Na kraju bi citirao riječi gospodina Petera Vajde iz Sekretarijata energetske zajednice, nakon prezentacije o stanju u našoj Opštini : “… Opština Tivat je krenula malim i sigurnim koracima na putu poboljšanja energetske efikasnosti i uspostavljanju energetskog menadžmenta, upravo na način na koji bi i mi svakom preporučili …”- istakao je tehnički direktor J.P."Komunalno"- Tivat Tonko Lukšić.

KABINET PREDSJEDNIKA

post slika